CENNIK

WYNAJMU HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ

 

 

WYNAJEM ARENY Z ZAPLECZEM

Lp.

Usługa

Czas usługi

Cena netto

1.

Imprezy targowe, wystawiennicze, taneczne i inne imprezy komercyjne (z wyłączeniem imprez sportowych)

 

w tym: nagłośnienie, parkiet wyłożony wykładziną, system do sprzedaży i kontroli biletów, bez sceny i oświetlenia estradowego

za pierwszą godz.

700,00 zł

za każdą kolejną godz.

400,00 zł

za pierwszą dobę

4 500,00 zł

za każdą kolejną dobę

4 000,00 zł

dla klientów organizujących drugą i kolejną imprezę – za pierwszą dobę

4 200,00 zł

2.

Imprezy estradowe, koncerty

 

w tym: scena, nagłośnienie i oświetlenie estradowe, parkiet wyłożony wykładziną, system do sprzedaży i kontroli biletów

za pierwszą godz.

800,00 zł

za każdą kolejną godz.

500,00 zł

za pierwszą dobę

5 000,00 zł

za każdą kolejną dobę

4 500,00 zł

dla klientów organizujących drugą i kolejną imprezę – za pierwszą dobę

4 700,00 zł

3.

Imprezy sportowe lub rekreacyjne będące imprezą masową

 

w tym: nagłośnienie, wyposażenie sportowe, system do sprzedaży i kontroli biletów, wykładzina sportowa do gry w siatkówkę lub piłkę ręczną.

za 1 godz.

350,00 zł

za dobę

3 000,00 zł

4.

Imprezy sportowe lub rekreacyjne będące imprezą masową

 

w tym: nagłośnienie, wyposażenie sportowe, system do sprzedaży i kontroli biletów, bez wykładziny sportowej

za 1 godz.

250,00 zł

za dobę

2 000,00 zł

5.

Imprezy sportowe lub rekreacyjne nie będące imprezą masową

 

w tym: nagłośnienie, wyposażenie sportowe, system do sprzedaży i kontroli biletów, bez wykładziny sportowej

za 1 godz.

240,00 zł

za dobę

1 800,00 zł

6.

Treningi oraz współzawodnictwo bez udziału publiczności.

 

w tym: wyposażenie sportowe, bez wykładziny sportowej

za 1 godz.

230,00 zł

 

Uwaga:

-        Zapleczeobejmujeszatnie z prysznicami, pomieszczenia sędziów, pomieszczenie kontroli antydopingowej, WC, szatnie.

-       Powyższe ceny nie zawierają kosztów obsługi sprzątającej i technicznej. Obsługę techniczną urządzeń elektronicznych wykonuje zarządca.

 

 

WYNAJEM  WYPOSAŻENIA NA IMPREZY W HALI

Lp.

Urządzenie

Czas wynajmu

Cena netto

1.

Wynajem ekranów oraz band LED na imprezy organizowane w obiekcie

Za 1 godz.

100,00 zł/szt

2.

Wynajem sceny z oświetleniem na imprezy inne niż estradowe

Za 1 godz.

300,00 zł

3.

Wynajem systemu TV wewnętrznej (2 kamery, mikser)

Za 1 godz.

100,00 zł

4.

Wynajem ekranu zewnętrznego LED

Za 1 godz.

100,00 zł

 

Uwaga:

- Organizatorowi który wynajął Arenę Hali z zapleczem w przypadku wynajmu ekranu zewnętrznego będzie przysługiwał rabat w wysokości 50% do ceny za każdą godzinę dzierżawy ekranu,

- Powyższe ceny nie zawierają kosztów obsługi technicznej. Obsługę techniczną urządzeń elektronicznych wykonuje zarządca.

 

WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH (156,62m2 )

Lp.

Usługa

Czas usługi

Cena netto

1.

Wszyscy klienci.

Za 1 godz.

70,00 zł

Za dobę

600,00 zł

 

 

WYNAJEM SALI INFORMATYCZNEJ (76,57m2 )

Lp.

Usługa

Czas usługi

Cena netto

1.

Wszyscy klienci.

Za 1 godz.

50,00 zł

 

 

WYNAJEM SALI TRENINGOWEJ  (122,05 m2 )

Lp.

Usługa

Czas usługi

Cena netto

1.

Wszyscy klienci.

Za 1 godz.

50,00 zł

Za dobę

400,00 zł

 

WYNAJEM SALI TENISA STOŁOWEGO

Lp.

Usługa

Czas usługi

Cena netto

1.

Wszyscy klienci.

Za 1 godz.

15,00 zł

Za dobę

200,00 zł

 

WYNAJEM SALI BILARDOWEJ

Lp.

Usługa

Czas usługi

Cena netto

1.

Wszyscy klienci.

Za 1 godz.

15,00 zł

Za dobę

200,00 zł

 

 

WYNAJEM  WYPOSAŻENIA NA ZEWNĄTRZ

Lp.

Urządzenie

Czas wynajmu

Cena netto

1.

Wynajem band LED (24m2 )

Za 1 godz.

600,00 zł

Za dobę

2 000,00 zł

2.

Wynajem sceny z oświetleniem

Za dobę

2 700,00 zł

3.

Wynajem wykładziny (boiska) do piłki siatkowej

Za dobę

3 000,00 zł

4.

Wynajem wykładziny (boiska) do piłki ręcznej

Za dobę

 4 000,00 zł

 

Uwaga:           Powyższe ceny wynajmu nie zawierają ceny taśm do podklejania wykładziny, kosztów obsługi technicznej i transportu. Obsługę techniczną wykonuje zarządca.

 

REKLAMA

Lp.

Usługa

Czas usługi

Cena netto

1.

Stoisko reklamowe wewnątrz i na zewnątrz Hali, oraz ewentualne obciążenia, wynikające z innych przepisów

Za dobę

200,00 zł/m2

2.

Stojak baner do 2 m2

Miesiąc

200,00 zł

3.

Plakaty

Miesiąc

50,00 zł/m2

 

WYNAJEM POWIERZCHNI PRZED HALĄ

Lp.

Usługa

Czas usługi

Cena netto

1.

Wszyscy klienci.

Za dobę / m2

5,00 zł